Edycja danych klienta
Adres do faktury
Adres przesyłki
(jeśli inny niż do faktury)